ProDoro Logo ProPer Logo

Business Readiness Check

Hoeveel verbeteringen of vernieuwingen komen op uw afdeling terecht? Wat wordt van uw mensen de komende maanden verwacht? Wat moeten zij gaan bijleren, afleren, beter doen, aanpassen, veranderen, verbeteren, etc? Heeft uw afdeling te maken met nieuwe producten, processen, software, kernwaarden? Hoe weet u of uw mensen klaar zijn voor de op stapel staande veranderingen? En hoe kan u als manager die veranderingen hanteerbaar maken en uw mensen voorbereiden? Met de ProCom Business Readiness Check neemt u met uw mensen in 1 workshop alle veranderingen door en stelt u met elkaar op gestructureerde wijze vast:

  • de impact van alle veranderingen op het dagelijkse werk
  • hoe goed uw mensen zijn voorbereid op deze veranderingen
  • wat zij nodig hebben om goed voorbereid te zijn. 

Bij het doorlopen van de Business Readiness Check bent u met uw mensen voorbereid op alle uitdagingen. 

Voorbereiding

Een consultant van ProCom inventariseert met de manager alle verandertrajecten waar de afdeling de komende vier maanden mee te maken krijgt. Deze worden in de door ons ontwikkelde BRC-tool ingevoerd. Vervolgens wordt aan een aantal deskundigen uit de organisatie gevraagd om die trajecten voor een aantal aspecten scores te geven. Daarbij gaat het o.a. over de impact op de processen, ICT-systemen en op het werk van de mensen op de betreffende afdeling.

Workshop

Centraal staat de workshop met het hele team of afdeling (indicatief maximaal 25 mensen). In deze workshop van 2 uur bespreken we op een gestructureerde wijze met het hele team alle trajecten die de komende vier maanden op hun afdeling impact gaan hebben. Daarbij geven de deelnemers per project eerst individueel scores voor een aantal aspecten zoals de impact op hun eigen werk en de mate waarin zij al zijn voorbereid. Na de individuele scores worden de scores plenair besproken. Door de uitwisseling van de argumenten die ze hebben gebruikt om tot hun scores te komen wordt belangrijke informatie uitgewisseld. Waardoor bij alle deelnemers een beter begrip ontstaat van hetgeen ze te wachten staat. Het wordt hierdoor beter mogelijk om vast te stellen wat nodig is om de medewerkers van de afdelingen goed voor te bereiden. In de BRC-tool leggen wij tijdens de workshop vast wat de benodigde maatregelen zijn om uw mensen goed voor te bereiden.   

Resultaten

Het uitvoeren van de Business Readiness Check levert de volgende voordelen:

  • inzicht wat de veranderingen voor impact hebben op het dagelijks werk
  • inzicht wanneer die veranderingen de afdeling raken
  • gedeeld beeld bij deelnemers over de gezamenlijke uitdagingen
  • lijst met maatregelen die nodig zijn om goed voorbereid te zijn 

De Business Readiness Check biedt de manager concrete handvatten om met de managers die verantwoordelijk zijn voor de individuele trajecten in gesprek te gaan over de nog te nemen maatregelen, of zelfs over de planning. 

Doorlooptijd

De voorbereidende inventarisatie vergt een doorlooptijd van indicatief een week. Daarna kan de workshop plaatsvinden. Binnen een week na de workshop ontvangt u een overzicht met de scores en - per verandertraject - de in de workshop benoemde maatregelen. 

Meer weten? Bel 06 - 532 477 43 voor een vrijblijvende kennismaking.