ProDoro Logo ProPer Logo

Projecten

Veel veranderingen worden via een project of programma uitgevoerd. Dit kan uiteenlopen van kleine projecten voor het opleveren van een nieuwe versie van een product, tot zeer ingrijpende programma's die de hele organisatie raken. Voor alle projecten en programma's is het essentieel dat de producten die zij opleveren daadwerkelijk worden gebruikt. En dat de gewenste veranderingen worden gerealiseerd.

Maar niet alle veranderingen worden via projecten of programma's doorgevoerd. Of het nu gaat om kleine verbeterstapjes (zoals een procedure aanpassen), of ingrijpende trajecten (zoals een cultuurverandering): voor echte borging is draagvlak nodig.

De mate waarin draagvlak van belang is en de wijze waarop draagvlak kan worden verkregen, varieert per type verandering en per organisatie. Ook de impact van de verandering op de betrokkenen speelt een grote rol.

Voorbeelden van onvoldoende draagvlak bij dergelijke veranderingen vindt u op de pagina 'cases'.

Als u wilt bereiken dat uw veranderdoel wel wordt gerealiseerd met voldoende draagvlak, kan ProCom u helpen het draagvlak te meten en te verbeteren. Vraag vandaag nog om een vrijblijvend gesprek.

payoff