ProDoro Logo ProPer Logo

Workshop 'Gedrag In Zicht'

ProCom hanteert haar vijfstappen-aanpak* om gewenst gedrag te realiseren. In deze in-company workshop zetten wij de eerste stap: het beschrijven van het gewenst gedrag. 

Aanpak

In deze workshop helpen wij de klant om een goede beschrijving te maken van het gedrag dat men wil zien. Gedrag dat je kan waarnemen. Voorbeelden:

  • voor managers: 'bij het constateren van fouten geef ik direct feedback'
  • voor medewerkers van een call-center: 'na ieder klant-contact voer ik direct alle gespreksgegevens in'

Aan de hand van een aantal opdrachten komen we tot de definitie van het gewenst gedrag. Daarnaast stellen we vast wat het huidige gedrag, of het verwachte, maar niet gewenst gedrag is.

Het beschreven gewenst gedrag zal tot het veranderdoel van de organisatie moeten leiden. Daarom dient een duidelijke omschrijving van het veranderdoel als input. In deze workshop toetsen we of de klant met het beschreven gedrag het doel daadwerkelijk verwacht te realiseren.

Hierna wordt de output van de workshop voorgelegd aan een aantal mensen die niet hebben deelgenomen aan de workshop. Hen wordt gevraagd de beschrijving van het gewenst gedrag te beoordelen. En om vast te stellen of dat gedrag ook zal leiden tot het te realiseren doel. Zonodig kan dit leiden tot aanpassing van de omschrijving. 

Duur en locatie

Deze workshop duurt een dagdeel en vindt plaats bij de opdrachtgever.

Resultaat

Een duidelijke en geaccepteerde beschrijving van het gewenst gedrag met een beschrijving hoe dat gedrag tot het veranderdoel zal leiden.

Volgende stap

In de tweede stap van onze aanpak benoemen we met u de gedragsindicatoren die leiden tot het gewenst gedrag.

 

*  Onze White Paper 'In 5 stappen op weg naar gewenst gedrag' kunt u downloaden op 'vijfstappen.nl'