ProDoro Logo ProPer Logo

Toepassingen

ProCom is bedoeld voor situaties waarbij van mensen een gedragsverandering wordt verwacht, zoals bij implementaties van:

 • processen en procedures
 • ICT-systemen
 • kernwaarden en competenties
 • burgerparticipatie
 • producten en diensten
 • strategische besluiten

Of ProCom voor uw situatie geschikt is kunt u bepalen aan de hand van de volgende overwegingen:

 • het belang van het verandertraject voor uw organisatie
 • het risico dat het doel niet gerealiseerd wordt
 • de impact op de mensen die geraakt worden (de doelgroep)
 • de omvang van de doelgroep
 • de variatie in taak/werk-gebieden binnen de doelgroep
 • de fysieke spreiding van de doelgroep (over kamers, afdelingen, panden, steden, wijken, landen)

Voorbeelden van situaties waar ProCom ingezet wordt of kan worden:

 • Een gemeente wil de burgerparticipatie in een wijk met 1.500 inwoners verhogen
 • De directie van een levensmiddelenproducent besluit om de klantgerichtheid te vergroten
 • Een bank rolt een nieuw ICT systeem uit naar 200 gebruikers die verdeeld zijn over 2 locaties
 • Een industrieel bedrijf implementeert een kwaliteitssysteem bij 100 gebruikers, verdeeld over 4 steden
 • Een accountantsfirma start voor 500 mensen in 1 pand met Het Nieuwe Werken
 • Een verzekeraar reorganiseert een divisie van 2.000 mensen

Voorbeelden waar ProCom minder geschikt voor is:

 • Uitrol van een nieuwe versie van MS Office naar 3.000 man. Reden: er is geen gedragsverandering, maar alleen nieuwe kennis nodig.
 • Implementatie van een nieuw ICT-systeem op 1 afdeling van 40 man in 1 zaal. Reden: de manager kan zelf het draagvlak goed inschatten.

Presentatie ProCom

ProCom-Maakt draagvlak meetbaar prinscreenPPTslide


Flyer ProCom


Rapportage voorbeeld

grafiek klein

payoff