ProDoro Logo ProPer Logo

ProCom

ProCom levert handvatten voor draagvlak

ProCom biedt een uniek instrument om gedurende een verandertraject draagvlak te meten. Hiermee krijgt u inzicht in draagvlak en weerstand en kan u in een vroeg stadium bijsturen. ProCom levert concrete handvatten voor het vaststellen van de beste interventies voor het krijgen van draagvlak.

Wat wordt gemeten?

ProCom meet hoe groot de kans op de gewenste gedragsverandering is:

 • Gaan uw medewerkers het nieuwe ICT-systeem of de nieuwe werkwijze gebruiken? 
 • Gaan uw medewerkers klantgerichter werken? 
 • Gaan uw managers ook leidinggeven op een manier die past bij Het Nieuwe Werken?
 • Gaan de burgers echt participeren zoals de wethouder dat wenst?
 • Geen uw ambtenaren ook echt aan de slag met Zaakgericht Werken?

Hoe werkt ProCom?

De basis is een online enquête die, voorafgaand of tijdens een verandertraject, een of meerdere keren wordt uitgezet. De vragenlijst is gebaseerd op het door prof. dr. Theo Poiesz ontwikkelde Triade gedragsmodel. Het onderzoek richt zich op de personen die het gewenste gedrag geacht worden te gaan vertonen. Zij vullen de vragenlijst in ongeveer tien minuten - anoniem - in. De opdrachtgever ontvangt na iedere meting een rapportage die per onderdeel (sector/afdeling/team) en per Triade-aspect (motivatie, capaciteit, gelegenheid) zicht geeft op eventuele weerstand. Door deze rapportage is het mogelijk om zeer gericht interventies (acties) uit te voeren om draagvlak te krijgen.  

Wat krijgt u?

ProCom geeft de opdrachtgever inzicht door:

 • online dashboard: alle managers zien voor hun eigen unit de resultaten
 • rapport: in een statistisch rapport worden trends en opvallende verschillen getoond
 • workshop

  de managers 

  krijgen de resultaten toegelicht en krijgen inzicht op welke Triade-aspecten zij het beste kunnen sturen

 • publicatie: de resultaten kunnen op uw intranet worden gepubliceerd

Presentatie ProCom

ProCom-Maakt draagvlak meetbaar prinscreenPPTslide


Flyer ProCom


Rapportage voorbeeld

grafiek klein

payoff