ProDoro Logo ProPer Logo
Weerstand tegen besluit
Implementatie van besluit verloopt stroef
Geen draagvlak voor project
Projecten renderen niet
Gebrek aan burgerparticipatie
Nieuwe ICT systeem niet gebruikt
Nieuwe werkwijze werkt niet

weerstand

onrust

acties

onvrede

zorgen

onzekerheid

vragen

uitstel

ongeloof

scepcis

teleurstelling

niet gehoord

uitloop

overschrijding

extra werk

business case

participatie

angst

veiligheid

drempel

uitrol

top-down

verwachtingen

momentum

gewoonten

illusies

tekorten

klagen

Draagvlak

In verandertrajecten wordt veel over 'draagvlak' en 'weerstand' gesproken. Wij definiëren 'draagvlak' als de houding en het gedrag die passen bij de (nieuwe) situatie. Dat gaat veel verder dan een verandering 'zien zitten'. We spreken van draagvlak als mensen het gewenste gedrag vertonen. 

Een term die al snel valt is het begrip 'weerstand' dat snel wordt beoordeeld als een belemmering van het veranderproces. Weerstand kent veel verschijningsvormen. Zo is er zichtbare en expliciete weerstand, zoals protest tijdens een vergadering, of een staking. Maar weerstand kan zich ook impliciet en moeilijker herkenbaar voordoen, zoals het blijven stellen van vragen over een genomen besluit. Weerstand ontstaat vooral als mensen iets dreigen te 'verliezen', zoals hun baan, werkplek, of een jarenlang gehanteerde werkwijze of ict-systeem. Soms zijn mensen zich niet eens bewust dat ze weerstand bieden en de verandering belemmeren!

Voor besluiten, projecten en andere verandertrajecten is draagvlak onontbeerlijk. Daarvoor zal vaak weerstand moeten worden voorkomen of overwonnen. ProCom helpt organisaties om draagvlak te meten en vergroten. Waardoor besluiten en projecten succesvol worden geïmplementeerd. Zodat doelen en business cases worden gerealiseerd. 

  • hoeveel extra tijd en geld heeft u geïnvesteerd in uw laatste verandertraject?
  • en heeft u het gewenste resultaat?

payoff