ProDoro Logo ProPer Logo

Besluiten

Besluitvorming is een essentieel proces en vaardigheid van directieleden en managers. In een organisatie bepalen de besluiten uiteindelijk of de organisatie succesvol is; of de doelen worden gerealiseerd.

Doorgaans zorgt de initiatiefnemer of sponsor van het voorstel voor draagvlak bij de beslissers en beïnvloeders. Is een besluit eenmaal genomen, dan neemt de management aandacht vaak af. Terwijl ook voor de implementatie van een besluit draagvlak van groot belang is. Participatie van degenen die geraakt worden door het besluit heeft meestal een positieve invloed. Maar ook als betrokkenheid van medewerkers in een specifieke situatie (een ontslagronde bijvoorbeeld) niet wenselijk of haalbaar is, zal het besluit toch aan de betrokkenen moeten worden 'verkocht'. In dergelijke situaties zal wel van acceptatie of begrip sprake moeten zijn.

Een besluit kan in sommige organisaties wel afgedwongen worden, maar op lange termijn bestaat de kans dat weerstand het besluit ontkracht of zelfs geheel ondermijnt. Een aantal voorbeelden vindt u op de pagina cases.

Als u wilt bereiken dat uw besluiten worden geïmplementeerd met voldoende draagvlak, acceptatie of begrip, kan ProCom u helpen draagvlak te meten en te verbeteren. Vraag vandaag nog om een vrijblijvend gesprek.

payoff