ProDoro Logo ProPer Logo

Zelf doen

Managers hebben de verantwoordelijkheid om hun medewerkers te begeleiden bij de vele veranderingen die worden doorgevoerd. De daarbij benodigde interventies zullen voor ieder verandertraject opnieuw vastgesteld moeten worden en variëren sterk, mede afhankelijk van:

  • type verandering
  • impact op de mensen
  • organisatieomvang
  • organisatiecultuur

Kennis van de organisatie is van groot belang om succes te behalen. De kennis om die verandering te begeleiden is vaak aanwezig bij de managers van een organisatie. Op basis van de rapportages van ProCom kunnen zij nu zeer gericht en effectief actie nemen. Specialisten uit de eigen organisatie, zoals communicatie- of HR-adviseurs, kunnen hen daarbij ondersteunen. De specialisten van ProCom geven hen in een workshop een toelichting op de meetresultaten en leren ze het Triade gedragsmodel toe te passen. Zodat zij die acties starten die er toe leiden dat de betrokkenen meegaan in de verandering en de opdrachtgever het draagvlak krijgt dat hij wenst.

Weerstand voorkomen

youtube klein

Kijken op Youtube (geen Flash nodig)

payoff