ProDoro Logo ProPer Logo

Workshop 'Gedragsindicatoren' 

ProCom hanteert haar vijfstappen-aanpak* om gewenst gedrag te realiseren. In deze in-company workshop zetten wij de tweede stap: het benoemen van de gedragsindicatoren.

Aanleiding

Is gedragsverandering of draagvlak in uw organisatie actueel? Verwacht u weerstand bij een verandering? Dan is deze in-company workshop interessant voor u. Uw team krijgt goed inzicht in de gewenste gedragsverandering en kan met de resultaten haar veranderaanpak en interventies zeer gericht vaststellen. In deze workshop stellen we aan de hand van het wetenschappelijk onderbouwde Triade gedragsmodel de indicatoren vast die het gewenst gedrag realiseren.

Gedragsindicatoren en het Triade gedragsmodel

triade model_03_blanco achtergrond

Het Triade-model van prof. dr. Theo Poiesz wordt in uiteenlopende sectoren en trajecten ingezet om gedragsverandering te verklaren, voorspellen en sturen. Het model onderscheidt drie noodzakelijke factoren voor gedrag: motivatie, capaciteit en gelegenheid. Hoe hoger mensen scoren op deze drie factoren, hoe groter de kans op het gewenst gedrag. De scores kunnen krachtig worden gevisualiseerd in een vierhoek.

In de figuur hiernaast geeft meting 2 (groen) een groter volume weer dan meting 1 (rood). Omdat motivatie, capaciteit en gelegenheid hoger zijn geworden is de kans op het specifieke gedrag groter geworden.

 

Aanpak

In deze workshop nemen we het nieuwe, gewenst gedrag in uw verandertraject als uitgangspunt (zie stap 1: gedrag in zicht). Dat gedrag dient concreet beschreven te zijn: je kan het waarnemen. We analyseren de indicatoren die noodzakelijk zijn voor het gewenst gedrag. 

In de workshop onderzoeken we wat uw doelgroep motiveert om het gewenst gedrag te vertonen. En over welke capaciteiten (bijvoorbeeld kennis, vaardigheden, hulpmiddelen) zij dienen te beschikken. Tot slot kijken we welke omstandigheden (bijvoorbeeld tijd, ruimte, ICT-systemen, cultuur) het gedrag stimuleren. De deelnemers leren tijdens de workshop het Triade gedragsmodel kennen.

Na de workshop werkt ProCom de resultaten voor u uit in een document met gedragsindicatoren. 

Deelnemers

De deelnemers worden door u geselecteerd. Doorgaans tussen de 8 en 15 mensen die vanuit verschillende belangen en disciplines met de specifieke verandering te maken hebben. De groep kan bestaan uit de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verandering, eventueel aangevuld met mensen die het gewenst gedrag moeten vertonen. 

Resultaten 

  • inzicht in de motivatie, capaciteit en gelegenheid die het bewuste gewenst gedrag stimuleren 
  • een overzicht met de vastgestelde gedragsindicatoren voor uw veranderaanpak en interventies. Deze indicatoren kunnen ook gebruikt worden voor het meten van het effect van interventies
  • basale kennis hoe het Triade-model werkt

Doelgroepen

  • Afdelingen die een gedragsverandering willen realiseren
  • Programma, project- of implementatie-teams die draagvlak en gedragsverandering nodig hebben
  • Overheden die gedrag van burgers willen beïnvloeden
  • Leveranciers van producten (bijv. software) die het gebruik daarvan willen verbeteren
  • Implementatiepartijen die het gebruik van software beter willen vergroten

Volgende stap

De derde stap van onze aanpak* gaat om het maken van een inschatting hoe het huidig gedrag eruit ziet: hoe hoog scoren de mensen in de doelgroep op dit moment op motivatie, capaciteit en gelegenheid? In onze White paper leest u hier meer over. U kunt deze stap zelf uitvoeren. Uiteraard helpen wij u graag met het uitvoeren van een gedragsmeting

 

*  Onze White Paper 'In 5 stappen op weg naar gewenst gedrag' leest u onze aanpak.